02/09/14 01:49:41

Từ khóa: ‘rach dit o khanh hoa’

Tham nhũng tình dục bị xử lý hình sự?

Tham nhũng tình dục bị xử lý hình sự?

Ngày 28/11, bộ tư pháp và chương trình phát triển liên hợp quốc tổ chức hội thảo “hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự về hình sự hoá các hành vi tham nhũng theo công ước chống tham nhũng”. Chẳng hạn, luật phòng, chống tham nhũng cũng chỉ quy định người kê khai tài sản không trung thực bị xử lý theo quy định.